Wat doen we?

Wat doet Amnesty International (A.I.)?

A.I. is een onafhankelijke en onpartijdige organisatie die de naleving van alle mensenrechten nastreeft. Zij doet onderzoek naar en voert actie tegen ernstige inbreuken op het recht op fysieke en mentale integriteit, het recht op vrijheid van geweten en meningsuiting en het recht niet te worden gediscrimineerd.

Wat doen wij als lokale groep?

Wij ondersteunen de acties van A.I., maar wij bouwen ook onze eigen agenda uit.
Als lokale groep werken we, naast de internationale campagnes, vooral rond de mensenrechtenschendingen in Colombia en Iran.

Ook proberen we samen te werken met lokale initiatieven in Hasselt. Zo maken we de algemene mensenrechtenwerking meer bekend bij de plaatselijke bevolking en kunnen we de inwoners van Hasselt en omgeving sensibiliseren.

Concreet doen we o.a.:

  • acties opzetten tegen schendingen van mensenrechten, vb. door stand te houden op de Grote Markt
  • informatie verspreiden over de mensenrechten (ernstig en ludiek), vb. door het geven van vorming, vertonen van films
  • mensen aanzetten tot engagement rond mensenrechten
  • geld inzamelen om onafhankelijk te kunnen werken, vb. door producten te verkopen