Blog

maart 2017: vrouwenrechten in België

8 maart is Internationale Vrouwendag. Die dag staan de vrouwenrechten centraal. Mensenrechten gelden voor iedereen. Zijn er dan nog specifieke zaken als homorechten, kinderrechten, vrouwenrechten, enz nodig? Zeker! Omdat bepaalde groepen in de samenleving meer onderdrukt en vaker slachtoffer zijn. Die groepen verdienen dus onze speciale aandacht.

In ons land zijn er inderdaad ook specifieke problemen ivm vrouwenrechten. Slechts 1 voorbeeld: verkrachting. De cijfers variëren maar zijn hoe dan ook wraakroepend: 8 of 10 meldingen van verkrachtingen per dag in België. Maar men gaat ervan uit dat dit slechts het topje van de spreekwoordelijke ijsberg is; slechts 10% van alle verkrachtingen zou worden aangegeven. Als dat klopt, dan kom je uit bij een hallucinant aantal gevallen! Dat is toch even schrikken. Ook mannen worden verkracht, maar vrouwen vormen toch veruit de grootste groep slachtoffers. En in tegenstelling tot wat vaak gedacht wordt, is de dader zeer zelden een onbekende; nee, hij bevindt zich meestal in enge of bredere familiekring, of bij uitbreiding in de vriendenkring.

En ofschoon al heel wat verbeterd is de laatste jaren op het vlak van opvang van de slachtoffers, blijft er toch nog veel werk te verrichten.

Uiteraard zijn er ook andere vormen van geweld tegen vrouwen. Seksuele intimidatie is er 1 van. Hier is er duidelijk sprake van een kentering; we kennen allemaal de #metoo – beweging. Het is een goede zaak dat men nu iets meer openlijk durft spreken over ongewenst en grensoverschrijdend gedrag. Maar ook hier mogen we niet op onze lauweren rusten, zeker niet.

En dan is er nog de loonkloof tussen mannen en vrouwen. In 2017! Ook in België! Daar zijn verklaringen voor, dat wel, maar die doen niets af aan het feit dat dit totaal achterhaald en onaanvaardbaar is.

stock-photo-women-protest-trump-equality-resistance-activism-feminism-human-rights-feminist-16810356-6eea-4041-b2ac-44c9eee5f268

Sommige mensen, ook vrouwen, durven te stellen dat opkomen voor vrouwenrechten achterhaald is. Dat is helaas niét zo. Niet alleen in België maar overal ter wereld zijn vrouwen slachtoffer van grove schendingen.

Daarom blijven wij met Amnesty International op 8 maart actie voeren voor mensenrechtenschendingen tgo vrouwen. En we blijven dat doen zolang het nodig is.
Ook in Hasselt.