No pasarán!

Be a voice not an echo. Dit is de titel van een cd van de Duitse groep Endymion. Het schijnt in oorsprong een quote te zijn van Albert Einstein. Ik zag het echter een week geleden op het T-shirt van een jonge moslim. En binnen de context van de recente gebeurtenissen kreeg het plots een heel andere, bijzondere betekenis.
Jezelf een vraag stellen en dan die vraag aan een ander stellen, daarmee begint verzet, schrijft Remco Campert in “Verzet”.

Er is al veel inkt gevloeid ivm de terreuraanslagen in Parijs. Er werd/wordt gepeild naar oorzaken en motieven, naar middelen om terreurdaden zoveel mogelijk tegen te gaan; er wordt gediscussieerd over vrijemeningsuiting enerzijds en respect voor godsdienst anderzijds, over vrije mening en de verantwoordelijkheid om daar op een correcte manier mee om te gaan.

Dat wij het recht hebben om onze mening kenbaar te maken op welke manier dan ook staat buiten kijf. En uiteraard heeft niemand het recht om ons hiervoor te doden, daar is geen discussie over mogelijk.

Jonge moslims die zodanig geïndoctrineerd zijn dat ze tot terreurdaden overgaan willen niet alleen mensen ombrengen maar willen bovendien angst en haat zaaien, willen de verschillende bevolkingsgroepen en gemeenschappen tegen mekaar opzetten en op die manier de maatschappij ontwrichten. En daar mogen we niet aan toegeven.

Toen ik eveneens een week geleden iemand op een totaal ongenuanceerde manier, op een hatelijke toon  allerlei onzin hoorde uitkramen over “de” moslims, ben ik daar luid en krachtig tegenin gegaan. Bovendien heb ik toen eindelijk mijn goed voornemen voor 2015 gevonden: telkens wanneer ik geconfronteerd word met extreme uitlatingen, van welke aard dan ook, zal ik zeggen dat ik niet akkoord ben. In 2015 zwijg ik niet langer.
We moeten polarisatie tegengaan, we moeten onze stem verheffen, we moeten blijven zeggen dat veralgemening, dat ongenuanceerd denken verkeerd is en we moeten mensen die racistische of andere onaanvaardbare uitlatingen spuien op hun plaats zetten. Niet alleen vandaag, ook morgen en overmorgen.
Nee, ik zwijg niet meer. Te vaak laten we racisten maar uit hun nek kletsen.

Als in Frankrijk miljoenen mensen op straat komen om te tonen dat ze zich niet laten doen, dat ze niet toegeven aan dreiging en terreur, dat ze waarden als vrijheid, broederlijkheid en gelijkheid blijven verdedigen, waarom zou ik dan ook niet mijn stem laten horen. In datzelfde gedicht van Campert staat immers ook iemand verzet zich en dan nog iemand en nog iemand en nog…

Dus: extremisten, fanatici, racisten, … jullie zullen mij horen.

Want voor alle extreme uitingen geldt maar 1 wet: NO PASARÁN!

door Ella

Gedicht over Gaza

Vluchtbevel

Lena Khalaf Tuffaha

Nu bellen ze ons.
Voor ze de bommen werpen.
De telefoon rinkelt
en iemand die mijn voornaam kent
zegt in perfect Arabisch:
“David hier.”
En onder bedwelming van de supersonische knallen en symfonieën van aan diggelen vliegend glas
die nog steeds door mijn hoofd beuken
denk ik: Ken ik iemand in Gaza die David heet?
Nu bellen ze ons op om te zeggen
vlucht.

21/08/13: Bradley Manning veroordeeld tot 35 jaar gevangenisstraf

Op 21 augustus werd Bradley Manning tot 35 jaar gevangenis veroordeeld.

Een tengere jongen, klein van gestalte, onzeker. Heeft twijfels over zijn seksuele geaardheid. Is misschien homo. Blijkt voortaan als vrouw door het leven te willen gaan, als Chelsea.

Dit allemaal doet echter niet terzake. Dit leidt alleen maar van de essentie van de zaak af en die is: Manning heeft geen criminele feiten gepleegd en krijgt toch een zeer zware gevangenisstraf.

Door deze straf leren de USA ons het volgende.

1. Onschuldige burgers doodschieten in Irak is blijkbaar geen zwaar vergrijp. Tot nog toe zijn er geen beschuldigingen geuit tegen de bemanning van de helikopter die verantwoordelijk was voor de beschieting.

2. Er is bij deze beschieting zelfs sprake van oorlogsmisdaden. Ofschoon dit in strijd is met de Conventie van Genève gaat Amerika vrijuit.

3. Door het bestraffen van Manning maakt Amerika duidelijk dat zij geen klokkenluiders duldt. M.a.w. men wil onfrisse praktijken niet in de openbaarheid brengen. Het principe van vrije mening wordt hierdoor duidelijk geschonden.

Doden van onschuldige burgers en oorlogsmisdaden plegen: so what?

Het melden hiervan: een straf van 35 jaar.

America: the land of the free?

 

Juli – augustus 2013: ‘vredesbesprekingen’ Israël en Palestijnen

Eind juli werden na enkele jaren stilte weer ‘vredesbesprekingen’ gestart tussen Israël en de Palestijnen. Normaal gezien zouden we moeten schrijven ‘tussen Israël en Palestina’, maar Palestina bestaat als land, als natie, als onafhankelijke staat officieel niet. Dat alleen al zegt heel veel.

Bovendien schrijven we ‘vredesbesprekingen’ heel bewust tussen aanhalingstekens.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *